Head kaasteelised kirjasõnas!

  Kahe aasta eest valiti Tartu UNESCO kirjanduslinnade hulka.  Eduka taotluse koostajana on mul eriti hea meel, et see pole jäänud pelgaks ilutiitliks, vaid linnas ja linnaeelarves on tõesti rohkem näha kirjanduse väärtustamist (kirjanike kooliesinemiste tasud, linnakirjaniku stipendium, residentuuriprogramm jne). Tartu linn on asunud toetama ka Kirjanduse Maja renoveerimist ja kirjandussündmuste programmi.   Ometi tajun, [...]